ANA 10

PIT 0

TOR 2

SJ 5

SJ 2

TOR 1

TOR 4

SJ 6

SJ 2

TOR 4

OTT 1

NJ 6

PIT 2

WSH 4

TOR 2

CBJ 3

CBJ 5

TOR 3

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
steve5
MartinPoprad
sahibs
Čoriak
JoeBlack
Houwno
Boris98
Tripodman
franckorc
cullyn
 
Tabulka
Tripodman 70 pts
Houwno 48 pts
steve5 23 pts
LukasX 21 pts
mikysek181 17 pts
JoeBlack 16 pts
Ricky92 15 pts
TZAR 14 pts
Celá tabuľka »
Absence
MartinPoprad 21.11 - 23.11
 
 
 
 
Všetky absencie »

Novinky - Závěr sezony Nhl52....End of season Nhl52 ....

Ahoj všem...Hello to everybody...

Nyní přejdeme k prvnímu zavedení nového modelu přidělování statusu Vip podle poslední sezony Nhl. Detailní informace viz.Pravidla. Pravidlo o Vip bude letos poprvé zavedeno do praxe. Pochopte prosím, že nemáme jiný srovnávací model, proto to může být takzvaný pokus, omyl a podle získaných zkušeností může být pravidlo do budoucna pozměněno. Tak že následovně, jak je psáno, hráči kteří v předchozí sezoně odehrají limit zápasů získavají status Vip. Bohužel ze seznamu kvůly nedostačujicímu internetovému spojení musíme vyškrtnou hráče Mikyska181. Hráči v níže uvedeném seznamu získavají Vip a my chválíme především aktivnost a držíme palce všem, aby jim stejné nadšení vydrželo v následující sezoně Nhl53 a status tak obhájili. Připomínám registraci na novou sezonu v předešlém článku.

Hráči Vip:

Vezci, Sahibs, Houwno, Dodosvk17, Tripodman, Lukasx, Franckorc, Tzar, ...obhájit status Vip v další sezoně bude o to lehčí, když Vip hráči mají o deset procent limitu menší....Když připojíme Steveho a JoeBlacka, máme deset hráčů k plánovanému IIHF, pokud budou mít všichni Vip hráči zájem, můžem mistroství spustit již co nevidět...

Ještě bych se rád zastavil u diskutované brány firewall. Nedoporučuji bránu scela vypínat, otevřete tak porty k branám k případným útokům zvnější. Postup nastavení pro Windows níže. Ovšem nastavení je na každém hráči. Pokud bránu vypnete, nezapoměnte ji po konci hraní opět zapnout. Hlavní důvodem je, aby spojení fungovalo na obě strany a to proto, že i při oboustraným kvalitním spojení jsou nepatrné rozdíly a to ve výsledku může hrát velkou roli. Proto preferujeme hrát na střídačku doma, venku...

... 
We will now move on to the first implementation of the new Vip status allocation model according to the last season of the Nhl. See Rules for detailed information. The Vip rule will be put into practice for the first time this year. Please understand that we do not have another comparative model, so this may be a so-called trial and error, and the experience may change the rule in the future. So as follows, as it is written, players who played the limit of matches in the previous season gain the status of Vip. Unfortunately, due to insufficient internet connection, we have to remove Mikyska181 from the list. The players on the list below gain Vip, and we especially praise the activity and keep our fingers crossed that everyone will have the same enthusiasm for the next season of Nhl53 and thus defend their status. I remind you to register for the new season in the previous article.

Vip players:

Vezci, Sahibs, Houwno, Dodosvk17, Tripodman, Lukasx, Franckorc, Tzar, ... defending the status of Vip next season will be all the easier when Vip players have a ten percent limit lower .... When we add Steve and JoeBlack, we have ten players to the planned IIHF, if all Vip players are interested, we can start the championship as soon as we see ...

I would like to stop at the firewall under discussion. I recommend turning off the gate completely, so open the ports to the gateways for possible external attacks. The setup procedure for Windows below. However, the settings are up to each player. If you turn off the gate, dont forget to turn it on again after the end of the game. The main reason is that the connection works on both sides, because even with a high-quality connection on both sides, there are slight differences, and this can play a big role in the result. Thats why we prefer to play the switch at home, outdoors ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V ovládacích panelech v zabezpečení systému viz. ukazatel....In the control panels in the system security, see. pointer....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Změnit nastavení viz.ukazatel, objeví se potvrzení správce (administrátora) zadáte heslo správce (počítače) pokud máte. Správce nebo administrátor je ten, co počítač vlastní, tudíž Vy. Pokud nehrajete na počítači někoho jiného. V seznamu může být Nhl i několikrát a to zdůvodu vícenásobné instalace. Důležité je udělit (zaškrtnout) vyjímku pro veřejnou sít.

...To change the settings, see the indicator, a confirmation from the administrator (administrator) will appear, you enter the administrator (computer) password if you have. An administrator is the one who owns the computer, so you. Unless youre playing someone elses computer. The NHL may be listed several times due to multiple installations. It is important to grant (tick) an exception for the public network.

...Děkuji za pozornost Joe Black...... Thank you for your attention Joe Black

 


Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !

Top body
1. Marchant T. 52
2. Morrison B. 49
3. Getzlaf R. 48
4. Pahlsson S. 48
5. Niedermayer R. 43
6. Malhotra M. 39
7. Ryan B. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. Morrison B. 31
2. Marchant T. 28
3. Pahlsson S. 27
4. Niedermayer R. 25
5. Getzlaf R. 23
6. Novotny J. 22
7. Nash R. 22
Celá štatistika »
Top asistence
1. Schneider M. 26
2. Getzlaf R. 25
3. Malhotra M. 25
4. Niedermayer S. 25
5. Marchant T. 24
6. Beauchemin F. 24
7. Huskins K. 23
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Theodore J. 86.12
2. Weekes K. 85.71
3. Sanford C. 85.71
4. Giguere J. 85.54
5. Toskala V. 85.03
6. Leclaire P. 84.97
7. Gerber M. 84.38
Celá štatistika »