CBJ 5

CGY 2

BOS 1

ATL 7

CBJ 3

CGY 2

BOS 3

ATL 6

SJ 4

ANA 7

ANA 7

SJ 4

ANA 8

BOS 2

PHI 4

CGY 9

PHI 4

CGY 0

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
steve5
MartinPoprad
Veczi
XXCX
sahibs
Ricky92
Mravec__52
Netopier7
JoeBlack
LukkyZ-71
 
Tabulka
Veczi 53 pts
mikysek181 50 pts
DoDosvk17 41 pts
sahibs 34 pts
JoeBlack 29 pts
Rapír 24 pts
steve5 22 pts
Ricky92 21 pts
Celá tabuľka »
Absence
MartinPoprad 14.10 - 21.10
 
 
 
 
Všetky absencie »

Novinky - Informace současného stavu ligy....Information on the current state of the league...

Zdravím každýho,kdo se naší ligy nebojí...wink Greetings to everyone who is not afraid of our league...wink

...Předem registrace na další sezonu, vám chci říct, aby jste byli v obraze, co kde jak a proč...

..Before registering for the next season, I want to tell you to be in the picture, what where how and why ...

Pomalu končí léto a věřím že se opět najde dost odvážných hráčů, pro tu naší neslavnou 2009tku..:) Trochu jsme zpřísnily pravidla, upravily systém, ale každá mince má dvě strany a na druhou stranu, alespon to je můj názor, uvolnilo se tím víc možností pro ostatní hráče a větší variabilitu celé nhlky...Posud te sami:

..Summer is slowly coming to an end and I believe that there will be plenty of brave players again, nhl our infamous 2009 .. :) We have tightened the rules a bit, modified the system, but each coin has two sides and on the other side, at least that s my opinion, it relaxed more options for other players and greater variability of the whole range ... Judge for yourself:

...chceme tak docílit toho, že veškeré výhody musí být zasloužené. To znamená, že status Vip má možnost získat především aktivně hrající hráči, stejně tak Mistroství světa by mělo být především pro hráče, kteří hodně hrajou. Nezapomínejte, že u všech postupů do play off, hraje roli především splněný limit zápasů. Tak to může získat status i hráč začínající a když bude v sezoně Nhl neůspěšný, může se stát, že postoupí díky ostatním hráčům, kteří sice zabodujou, ale hrajou málo... Být úspěšným hráčem, na to je každá rada marná, především to znamená, pokud se chcete utkat s největšími profesionály, musíte prostě hrát, hrát, hrát...:-)

...we want to achieve that all benefits must be deserved. This means that the status of Vip has the opportunity to gain primarily active players, as well as the World Cup should be primarily for players who play a lot. Remember that in all playoff procedures, the met the match limit plays. This way, even a starting player can gain status, and if he is unsuccessful in the NHL season, he can advance thanks to other players who score but play little ... Being a successful player, all advice is useless, above all , if you want to compete with the greatest professionals, you just have to play, play, play ... :-)

...Pravidla pro Vip ligu budou ještě diskutována. Boris navrhuje anketu pro zrušení limitu golů. Podle konečných pravidel pro Vip se bude brát zřetel pro výběr statusu hráčům. Limit stačit nebude ! Pokud bude ve Vip zakázáno naznačení střely a hráč v Nhl a jiných soutěžích, bude často naznačovat, i se splněným limitem status získat nemusí...

..... The rules for the Vip League will be discussed later. Boris proposes a poll to lift the goal limit. According to the final rules for Vip, the choice of status for players will be taken into. The limit will not be enough! If in Vip it is forbidden to indicate a shot and a player in Nhl and other competitions, he will indicate, even with the limit met, he will not gain status ...

K současnému dění asi toliko. Několik dní před ukončením sezony se udělá rekapitulace a odstraní se hráči, kteří mají odehráno nejméně zápasů. Proto se nikdo nemusí bát, že nesplní limit. Stále zapomínáte, že se s limitem zápasů musí "hýbat", protože je logické, že nikdo nemůže splnit limit, když ostatní hráči přestanou hrát. Ke konci sezony jsme stav hráčů redukovali na 16, tím pádem se nám limit musel zákonitě snížit. Pro všechny malá početní ukázka pro rozhodování výše limitu dle pravidel....

...About the current events, probably only. A few days before the end of the season, a recap is made and the players with the fewest matches are removed. Therefore, no one has to worry about not meeting the limit. You keep forgetting that you have to "move" with the match limit, because it is logical that no one can meet the limit when other players stop playing. At the end of the season, we reduced the number of players to 16, so our limit had to be reduced by law. For all a small numerical example for deciding the amount of the limit according to the rules ....

Připojit se do každé hry, se můžete přihlásit kdykoliv během sezony. Stačí kontaktovat některého z administrátorů. Při registraci jako ted do sezony Nhl52 pod tím to článkem, se musíte napsat pod článek registrace. To je především proto, aby jste viděli kdo dřív příjde. Po spuštení sezony jako například Extraligy se už můžete hlásit adminům....

...You can log in to each game at any time during the season. Just contact which of the administrators. When registering as of now in the NHL52 season under tha article, you must write under the article registration. This is mainly so that you can see who is coming first. After starting a season such as the Extraliga, you can report to the admins ....

.....děkuji za pozornost Joe Black...thank you for your attention Joe Black


Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !

Top body
1. Kopitar A. 49
2. Datsyuk P. 43
3. Drury C. 42
4. Thornton J. 41
5. Christensen E. 37
6. Fritsche D. 37
7. Zetterberg H. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. Kopitar A. 29
2. Thornton J. 22
3. Zetterberg H. 20
4. Fritsche D. 20
5. Datsyuk P. 19
6. Dawes N. 18
7. Cheechoo J. 17
Celá štatistika »
Top asistence
1. Drury C. 28
2. Datsyuk P. 24
3. Johnson J. 21
4. Gomez S. 21
5. Christensen E. 21
6. Vlasic M. 20
7. Kopitar A. 20
Celá štatistika »
Top brankáři
1. McElhinney C. 92.31
2. Kiprusoff M. 87.89
3. Lehtonen K. 86.75
4. Osgood C. 86.43
5. LaBarbera J. 86.15
6. Thomas T. 85.39
7. Lundqvist H. 85.14
Celá štatistika »