ANA 3

WES 0

PHX 0

FLA 5

FLA 8

EAS 0

ANA 3

WES 2

WES 5

ANA 4

CHI 1

WES 10

WES 7

CHI 4

WES 3

COL 1

COL 3

WES 5

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
franckorc
Dukla-88
Forwards
Marky1980
COLLY
JoeBlack
Houwno
knight25
DeeJay
 
Tabulka
Forwards 48 pts
ivan27 30 pts
ITACHYCZ 25 pts
bambi42 24 pts
COLLY 24 pts
Marky1980 23 pts
steve5 22 pts
DeeJay 21 pts
Celá tabuľka »
Absence
PatrikP 18 - 27
JoeBlack 12,7 - 15,7
JoeBlack 12,7 - 15,7
steve5 7.7. - 17.7.
COLLY 7.7. - 14.7.
Všetky absencie »

Pravidla NHL

Od 70.sezony až do odvolání hráme s vylepšenou NHL09 na NHL23 !!!

NHL23 KE STAŽENÍ A NÁVOD ZDE -> http://powerliga.eu/news/1/743

 

HLAVNÍ PRAVIDLA POWERLIGY - MAIN RULES OF POWERLIGA

1.) Důležité pro začátek, Important to get started

 • Jeden hráč nesmí hrát na webu pod více nicky. Platí zásada 1 hráč = 1 nick = 1 IP adresa.
 • Hráč může používat v lize pouze jedno identifikační označení - nick.Stejnou přezdívku "nick" by měl mít hráč i na Hamachi.
 • Kdo se bude vícekrát přihlašovat na ligovou sít Hamachi bez předchozího upozornění admin týmu, odečet -5 bodů ze základu danné soutěže, především však z Nhl.
 • Je potřeba mít internet nesdílený s minimální rychlostí připojení 10 Mb/s (megabajtů,neplést si megabitů) stabilní s optimální odezvou (bez lagů). Ping do 60 ms. WiFI je přísně zakázaná! Admini mohou kdykoliv požádat o aktuální výsledek testu.
 • Po registrci je potřeba vyplnit test internetu na stránce http://www.speedtest.net(ne na beta.speedtest.net !!!)V pravo dole na stránce změnit na server Ario-Maribor a vykonat test,výsledek ( skopírovat odkaz ) si přidat do profilu.Stejně tak soupeř si po zápase může vyžádat aktuální výsledek pingtestu. Pokud by ping po zápase překročil 60 ms, zápas je neplatný.
 • Limit zápasů do postupu play-off bude určem během sezony. Při velké či menší aktivitě hráčů může být změněn. Proto je potřeba průběžně sledovat limit v minitabulce vlevo nahoře. Obvykle však víc jak 50 procent možných zápasů z aktivními hráči a to v Nhl, Khl a Extralize.
 • Hráč, který za 10 dní, nebude k dispozici a bez omluvenky, může být automaticky vyměněn nebo mu bude mužstvo odebráno a to bez vyjímky včetně hráčů VIP.

...One player may not play on the site under multiple nicknames. The principle applies 1 player = 1 nick = 1 IP address.
The player can use only one identification mark in the league - nick. The player should have the same nickname "nick" on Hamachi.

Who will log in to the Hamachi league network more than once without prior notice to the admin team, deduction of -5 points from the basis of the competition, but especially from the NHL.
It is necessary to have an unshared internet with a minimum connection speed of 10 Mb / s (megabytes, not to confuse megabits) stable with optimal response (no lags). Ping up to 60 ms. Admins can request the current test result at any time.
After registration, you need to fill out an Internet test at
http://www.speedtest.net  (not at beta.speedtest.net. !!!) At the bottom right of the page, change to the Ario-Maribor server and perform the test, add the result (copy the link) to your profile. Likewise, the opponent can request the current pingtest result after the match. If the ping after the match exceeds 60 ms, the match is invalid.
The limit of matches for the play-off promotion will be determined during the season. It can be changed during large or small player activity. Therefore, it is necessary to continuously monitor the limit in the mini-table at the top left.
Usually, however, more than 50 percent of possible matches from active players in the NHL, Khl and Extraliga.
A player who is not available in 10 days and without an apology can be automatically replaced or his team will be removed, without exception, including VIP players.

2.) Nastavení GPC - Setting GPC

 • Mít naistalovanou hru NHL09 jen se základním rosterem bez přídavných a upravených soupisek
 • stoprocentně funkční .... https://ulozto.cz/file/6SQXLTa4/nhl-2009-peter-smedby-rar
 • Mít nainstalovaný program na online hraní zde nejvíce používaný LogMeIn Hamachi. Ovšem nejdůležitější je dohoda mezi hráči. Jak zápasy odehrají, záleží jen na nich, co jim bude nejlépe vyhovovat. Pokud najdou alternativní aplikaci pro spojení, možností je více.
 • Mít stáhnuté Game Play Center v1.6 (najdete v sekci "Stahuj") pro vytváření statistik ze zápasů, které se odesílají na web pouze ve formátu *.csv!
 • Připojení k internetu pouze přes kabel. Je přísně zakázáno hrát přez wi-fi jelikož při přenosu rádiovým signálem  dochází ke strátě dat. Vyloučení z ligy !
 • Ikonka kladívka slouží k nastavení GPC, viz.obrázek níže:
 • Po prvním spuštění kliknout na "settings"
  • Language: English
  • Stat save format: CSV (Excel - Recommended)
  • NHL2009.exe path: Najít cestu k aplikaci nhl2009.exe kde ji máte nainstalovanou
  • Stat save path: Cesta ke složce, kde se vám ukládají statistiky ze zápasů - 3 soubory *.csv. 
 • Ikonka šipek slouží k novému načtení statistik ze hry
 • Ikonka diskety slouží k uložení *.csv souborů do nastavené složky
...Have the NHL09 game installed only with the basic roster without additional and modified lists
100% functional ....
https://ulozto.cz/file/6SQXLTa4/nhl-2009-peter-smedby-rar
Have the online gaming program installed here the most used LogMeIn Hamachi. But the most important thing is the agreement between the players. How the matches take place depends only on them, which will suit them best. If they find an alternative application to connect, there are more options.
Have downloaded Game Play Center v1.6 (found in the "Download" section) to create statistics from matches that are uploaded to the web in * .csv format only!
Internet connection via cable only. It is strictly forbidden to play via Wi-Fi as data is lost during radio signal transmission.
Exclusion from the league!
The hammer icon is used to set the GPC, see the picture
After the first start, click on "settings"
Language: English
Stat save format: CSV (Excel - Recommended)
NHL2009.exe path: Find the path to the nhl2009.exe application where you have it installed
Stat save path: Path to the folder where statistics from matches are saved - 3 * .csv files.
The arrow icon is used to reload statistics from the game
The floppy disk icon is used to save * .csv files to the set folder

 


Program Teamviewer je též jednoduchý nástroj pro hraní dvou hráčů. Především však slouží pro propojení dvou počítáčů, kdy vám zkušenější hráč může pomoc nastavit počítač z pohodlí svého křesla. Odkaz ke stažení: https://www.teamviewer.com/cs/

...Teamviewer is also a simple two-player tool. Above all, however, it is used to connect two computers, where a more experienced player can help you set up a computer from the comfort of your chair. Download link: https://www.teamviewer.com/en/

3.) Nastavení hry před zápasem - setting game


4.) Odesilání výsledku - Sending the result

...The result is always sent by the winner of the match in CSV format, which is created by the GPC program. If, for any reason, the winner does not have a match stored on their computer, the opponent is entitled to a new match!
If one or the other player fails the game due to, for example, a broken connection, a bug with the goalkeeper and the like, the player who led will decide how to proceed. For example, in the middle of the match the result was 3: 2 You start the game again and at the beginning you let the goals go to each other to the state they were in before and you finish the game. Or the losing player will release one goal, which results in a goal one goal higher, etc. It is important to agree on both players and then contact one of the admins. In any case, store at least two whole thirds.
Admin has the right at any time during the basic part to request the delivery of opponent statistics. Failure to do so may result in cancellation of the result!


5.) Výběr týmu - Team selection

Před začátkem nové sezony budete včas informováni o podmínkách registrace, systému výběru týmu a za jakých okolností vám může být tým přidělen.
Pořadí výběru je následovné:

 1. Admini ligy
 2. VIP hráči, v případe neschody při výběru, sestupně podle počtu zápasů
 3. Hráči z předešlé sezony, v případe neschody při výběru, sestupně podle počtu zápasů
 4. Nováčci, kteří v předchozí sezoně nehráli, v případe neschody při výběru, podle data a času registrace

Admini ligy mají rozhodující slovo při přidělování týmů hráčům do aktuální sezóny!

...Before the start of the new season, you will be informed in time about the conditions of registration, the team selection system and the circumstances under which the team can be assigned to you.
The order of selection is as follows:

League Admins
VIP players, in case of disagreement in the selection, descending according to the number of matches
Players from the previous season, in case of disagreement in the selection, descending according to the number of matches
Newcomers who did not play in the previous season, in case of discrepancies in the selection, according to the date and time of registration

League admins have the final say in assigning teams to players for the current season!


6.) Zákazy - Prohibitions

...Deliberately delaying the game (circling with the puck around the gate, reaching the icing as slowly as possible, etc.) - Penalties by deducting 5-10 points!
Prohibition of appealing the goalkeeper to the substitute, during the break of the opponent in order to trip him and prevent him from finishing - Penalty is a deduction of 5-10 points and the result will be deleted!

Prohibition when catching by hand, intentionally driving the goalkeeper against the attacker! It is punished by deducting 5-10 points
Prohibition of stopping during a penalty shot - It is punished by deducting 5-10 points and the result will be annulled! This is a gross flaw in the game that allows this. In a real match, such a raid would be invalid.
Stop playing during the match without adequate explanation - It is punished at the discretion of the admin team and the result will be annulled!
Disable match - Penalties by deducting 10 points, in case of repetition by expulsion from the league!
Creating your own players or transferring between teams - Penalties for conditional expulsion from the league!
Difference in a winning match higher than 10 goals - Penalty is deducted by 10 points and the result will be deleted!
Vulgar expression both in the game, on the Hamachi chat, and in any other communication program. When making a complaint, always make a screen. In case of retaliation, both players will be penalized!
Cursing opponents - Punished at the discretion of the team admin!
Racist Insults - Punishable by parole!
Editing the resulting CSV files from GPC - Penalty is deducted by 10 points, or expulsion from the league!
Ignored by opponents. When it is found that someone refuses to play with a particular player, resp. variously avoids him, does not respond to news, etc. - He is punished by deducting 5-10 points, or expulsion from the league!

Screen je možné udělat následovně: The screen can be done as follows:

Stisknout PrtScr. Na stránce www.ctrlv.cz skopírovaný screenshot vložte pomocí kláves Ctrl + V a link pošlete admin teamu.

...Press PrtScr. On the website www.ctrlv.cz paste the copied screenshot using the keys Ctrl + V and send the link to the admin team.


7.) Povolení - Authorization

...Indication, or cancellation of the projectile. Despite considerable controversy, it is part of the game, or if it is allowed, in the Nhl, Khl and Extraliga competitions.Skill stick (applies only to gamepad players).
Movement with the goalkeeper (passing, reaching for the puck) is allowed only up to the level of the throw-in point in the defensive third.

Catching with the goalkeeper by hand only in his goal area
If the disc is free, you can drive it for the goalkeeper, but only if it is clear that you will be at the puck faster than the opponent's player.

8.) Trejdy - Trade

Jelikož se hraje jen se základními soupiskami, pravidla ohledně trejdů jsou prošlá a neplatná!

Since only the basic rosters are played, the rules regarding trades are expired and invalid!

9.) Jak získat Vip status a jaké jsou Vip výhody - How to get Vip status and what are the Vip benefits

VIP status je pro slušné a aktivní hráče s kvalitním internetovným spojením ! VIP status is for decent and active players with a quality internet connection!

Hráč se statusem Vip má přednostní právo výběru týmu do další sezony a to v jakékoliv soutěži. Možnost ponechat si tým. Může mít o deset procent menší limit zápasů, než který bude určen a to v souteži Nhl, Khl a Extralize. Může se zůčasnit Vip ligy s nejlepšími a nejaktivnějšími hráči. Jako Vip hráč se může zůčasnit nejvyšší soutěže IIHF.

...A player with Vip status has the priority right to select a team for the next season in any competition. Possibility to keep a team. It may have a ten percent lower match limit than will be determined in the Nhl, Khl and Extralize competitions. He can participate in the Vip League with the best and most active players. As a Vip player, you can participate in the highest IIHF competitions.

Každý hráč, který odehraje sezonu Nhl s určeným limitem, s kvalitním spojením a bez menších stížností na jeho osobu, po dohodě admin týmu, může získat status Vip a zahrát si tak ligu Vip a IIHF. Hráč Vip tak může hrát ve všech soutěžích, které budou vyhlášeny ! Ovšem pokud hráč Vip nesplní limit zápasů ve Vip lize, příjde o status a "spadne" zpět do ligy Nhl, kde může o status znovu bojovat. Ve Vip lize jsou pozměny některá pravidla ! A to následovně...

...Any player who plays the Nhl season with a specified limit, with a quality connection and without minor complaints about his person, by agreement of the admin team, can get Vip status and play the Vip and IIHF leagues. The Vip player can thus play in all competitions that will be announced! However, if a Vip player does not meet the limit of matches in the Vip League, he loses his status and "falls" back to the NHL league, where he can fight for status again. Some rules have changed in the Vip League! And as follows ...

Top body
1. Barkov A. 34
2. Tkachuk M. 31
3. Bennett S. 28
4. Staal E. 24
5. Hornqvist P. 24
6. Reinhart S. 23
7. Backstrom N. 22
Celá štatistika »
Top góly
1. Barkov A. 17
2. Tkachuk M. 17
3. Staal E. 15
4. Bennett S. 15
5. Iafallo A. 12
6. DeBrincat A. 11
7. Lundell A. 11
Celá štatistika »
Top asistence
1. Gudas R. 18
2. Lomberg R. 17
3. Barkov A. 17
4. Tkachuk M. 14
5. Hornqvist P. 14
6. Ekblad A. 14
7. Reinhart S. 14
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Khudobin A. 92.31
2. Jarry T. 90.96
3. Vasilevskiy A. 90.63
4. Andersen F. 89.49
5. Talbot C. 89.40
6. Grubauer P. 89.27
7. Sorokin I. 88.91
Celá štatistika »